Sivut

maanantai 25. huhtikuuta 2016

Kansanedustajat vastasivat ajankohtaisiin kysymyksiin

Nuorten parlamentissa pidettiin täysistunnon lisäksi ajankohtaiskeskustelu "Poliitikko nonstop" toimittajaoppilaille. Se koostui heidän lisäkseen neljästä kansanedustajasta: Perussuomalaisten Simo Elosta, Vasemmistoliiton Li Anderssonista, Keskustan Katri Kulmunista sekä Vihreiden Ozan Yanarista. Paneelin puheenjohtaja jakoi toimittajaoppilaille puheenvuoroja, jolloin he saivat esittää panelisteille laatimiaan kysymyksiä ja kirjoittaa muistiinpanoja.
 "kouludemokratiaa pitäisi muuttaa
kaikille avoimeksi"


Poliitikko nonstop alkoi kysymyksellä: "Miten nuoria saisi osallistumaan paremmin politiikkaan?" Li Anderssonin mielestä kouludemokratiaa pitäisi muuttaa kaikille avoimeksi. Hän oli myös huolissaan nuorten kahtiajakautumisesta liittyen vaikuttamiseen. Perussuomalaisten kansanedustaja pohti taas sitä, pystyvätkö puolueet ja kansanedustajat tuomaan omat aatteensa ja toimintamallinsa tarpeeksi selkeästi esille nuorille. Ozan Yanar tokaisi panelisteille humoristisesti, ettei nuorten tarvitse olla 50-vuotiaita, että heidät otettaisiin vakavasti.
Hallituksen tekemät koulutusleikkaukset ovat puhuttaneet paljon viime aikoina. Eräs toimittajaoppilas kysyikin panelisteilta, miten leikkaukset vaikuttavat nuorten tulevaisuuten.Tässä kysymyksessä tuli hyvin esille, että puolet panelisteista kuuluivat hallituspuolueisiin, kun taas puolet olivat oppositiopuolueista: Ozan Yanar vertasi koulutusleikkauksia jalkaan ampumiseksi ja Li Andersson sanoi suoraan, että leikkaukset ovat nuorten arjesta leikkaamista. Simon Elo puolusteli leikkauksia. Hänen mielestään leikkaukset olivat välttämättömiä Suomen korkean velan takia. Tähän Katri Kulmuni totesi vielä, että koulutus ja sote-palvelut ovat suurimmat menoerät Suomelle.
Kansanedustajilta kysyttiin myös, kuinka ehkäistä nuorten tekemiä epäonnistuneita alavalintoja. Kansanedustajat olivat yhtä mieltä opinto-ohjauksen tärkeydestä. Panelisti Andersson näki erityisen tärkeänä panostuskohteena ammattikoulujen opinto-ohjauksen, sillä siellä keskeytyksiä tapahtuu kaikkein eniten.
"ei nuorten tarvitse olla 50-vuotiaita,
että heidät otettaisiin vakavasti"


Ajankohtaiskeskustelun ja täysistunnon jälkeen parlamenttipäivän osallistuja saivat vapaasti käydä haastattelemassa ministereitä ja muita kansanedustajia. Toimittajaoppilaamme Jimi tavoitti muutamia kansanedustajia. Kilpailukykysopimus on laajasti uutisoitu aihe, ja Jimi kysyi Katri Kulmunin ja Paavo Arhinmäen mielipidettä asiaan. Kulmuni oli myönteisellä kannalla ja totesi sopimuksen olevan yritysten avain helpompaan kilpailuun kansainvälisesti. Arhinmäki taas oli skeptinen sopimuksen luvatuista hyödyistä. Hän kyseenalaisti mm. sen, että miten kilpailukykysopimuksen kautta voidaan luvata uusia työpaikkoja.


Toimittajaoppilaamme keskusteli Simon Elon kanssa maahanmuutosta. Aiheina olivat pakolaisten sijoittaminen, Turkin kanssa tehty palautussopimus ja keille myönnetään turvapaikka. Elon mielestä olisi järkevää perustaa Pohjois-Afrikkaan pakolaisleirejä, sillä siellä henkilökohtainen päiväkulu on monta kertaa pienempi kuin Euroopassa. Elo oli tyytyväinen Turkin kanssa tehtyyn sopimukseen.

Teksti: Sofia ja Jimi
Haastattelut: Jimi
Kuvat: Jimi