Sivut

tiistai 21. huhtikuuta 2015

NouHätä! - kilpailukuulumisia


Aurinkolahden peruskoulu osallistui tänä vuonna NouHätä-kampanjaan.
Koulussamme vierailivat maaliskuussa pelastuslaitoksen turvallisuuskouluttajat. He pitivät kaikille kahdeksansille luokille paloturvallisuusoppitunnin. He innostivat oppilaita osallistumaan palo- ja turvataitojen kilpailun alkukarsintaan, josta olisi mahdollista päästä aluekilpailuun kisaamaan pelastustaidoissa.

NouHätä-kilpailukutsu.

Koulustamme selviytyi NouHätä-kilpailun alkukarsinnasta tiukan taiston jälkeen aluekilpailuun kolmen hengen joukkue: Jere, Teme ja Tanel 8E-luokalta.

Joukkue pääsi maaliskuun lopussa pelastuslaitokselle harjoittelemaan palon sammuttamista ja erilaisia ensiaputaitoja. Tämä preppauspäivä oli todella hyödyllinen, ja siellä joukkue sai varmuutta tulevaan aluekilpailuun.


Oppilaat harjoittelevat roskispalon sammutusta preppauspäivänä.
Torstaina 16.4. olimme Laakson pelastuslaitoksen väestönsuojassa aluekilpailussa, jossa 21 joukkuetta Etelä-Suomessa kilpaili paloturvallisuuteen ja ensiaputaitoihin liittyvissä asioissa.

Aloitimme aamun kilpailupaikalla aamupalalla ja saimme kuulla kilpailun säännöt ja etenemisen. Kilpailijoita evästettiin tulevaan koitokseen sanoin: " Älä hermostu ja hätäile tositilanteessa."


Stadin brankkarit, ei vaan... Jere, Teme ja Tanel ennen kisaa.

Joukkueen piti suorittaa ensin teoriakoe ja sen jälkeen erilaisia toimintarasteja. Jokaisesta toimintarastista joukkue sai pisteet. Loppupistemäärien mukaan kaikista joukkueista valittiin yksi osallistumaan toukokuussa pidettävään loppukilpailuun Kuopioon.

Toimintarastien tehtävinä oli: sammuttaa roskis- ja rasvapalo; sammuttaa palamaan syttynyt uhri; antaa ensiapua onnettomuusuhrille, jolla oli iso ulkoinen verenvuoto kädessä; valita kotivaraan liittyviä tavaroita ja suorittaa toimintarasti palohälyttimen soidessa. Tehtävät olivat oppilaita innostavia ja haastavia. Jokaisen toimintarastin jälkeen oppilaat saivat kuulla, miten he tehtävästä suoriutuivat ja mikä olisi ollut oikea toiminta tilanteessa.

Jere, Tanel ja Teme suoriutuivat tehtävistä hienosti. Vaikka kilpailua emme voittaneetkaan, silti oli erinomainen suoritus, kun pääsimme tähän kilpailuun mukaan.  Näitä taitoja todellakin tarvitsee elämässä, joten NouHätä-päivä oli elämää varten :)

- Marjo-ope