Sivut

maanantai 14. maaliskuuta 2016

50/50-projekti vietiin kunnialla loppuun

Meidän koulumme oli mukana vuosien 2013-2016 ajan 50/50 -projektissa, joka oli jatkoa 50/50-projektin menestyksekkäälle testausprojektille. Mukana oli 13 Euroopan maata, 500 koulua ja 48 muuta rakennusta. Projekti on tullut päätökseen, joten tässä on katsaus viime vuosien uurastukseen.


Ensiksi, mikä tämä 50/50-projekti onkaan?


50/50-projektin tarkoituksena on saada säästettyä energiaa kouluissa ja muissa julkisissa rakennuksissa. 50/50-metologia etenee 9 askeleella:


1. Energiatiimi muodostetaan.(ympäristöagentit)
(2. Alustava energiakierros koulussa.)
3. Rakennuksen käyttäjien energiatietoisuuden lisääminen.
4. Energiatiimin energiakierros koulussa.
5. Pitkän aikavälin energiatarkkailu.
6. Ratkaisuehdotukset.
7. Yhteisölle tiedottaminen.
8. Pieniä investointeja vaativista toimenpiteistä viestittäminen.
9. Säästyneen rahan käyttö ja tiedotus.


Ideana on siis se, että säästetyn energian rahallinen säästö jaetaan tasan koulun ja energialaitoksen kanssa.


Olemme tehneet ympäristöryhmän kanssa kaksi energiakierrosta koulussamme. Kävimme kouluisännän kanssa läpi koulun konehuoneissa ja tutustuimme laitteiden toimintaan ja koulun energiansäästöön suuremmalla mittakaavalla.


Kaikilla ympäristöagenteilla on ollut lukukausien aikana mukanaan lappu, johon he ovat merkinneet, jos ovat huomanneet joitakin puutteita energiansäästössä. Lappuun on merkitty lajittelusta, turhista valoista ja vuotavista hanoista.


Teimme 2015 vuoden aikana myös kaksi lämpötilamittausta, keväällä ja syksyllä. Kävimmme viikon jokaisena päivän koulumme tiloissa mittaamassa lämpötilan. Tarkkailimme tuloksia ja vertailimme kevään tuloksia syksyn tuloksiin. Mahdollisia ongelmia luokkien lämpötiloissa pyrimme tällä tavoin korjaamaan. Tulokset olivat kuitenkin suurimmalta osin oikein hyviä.


Olemme myös huolehtineet "yhteisölle tiedottamisetsa". Pidimme keväällä 2015 aamuanavauksen, jossa kerroimme 50/50-projektista ja siitä miten meidän koulussamme se etenee. Mittauksia tehdessämme, koko koulu on myös saanut nähdä ympäristöagentit työn teossa.


Koulumme energiatiimi on myös kokoontunut 2015 vuoden keväällä ja syksyllä keskustelemaan menneen vuoden energiatilanteesta. Tiimiin kuluu vararehtori, ympäristöagenttejen ohjaaja, keittiö- ja siivoushenkilökuntaa sekä pari ympäristöagenttia, joten mielipiteitä ja ehdotuksia saatiin hyvin eri näkökulmista.

50/50-projektin lopullisia tuloksia veden, lämmön ja sähkön säästömääristä odotellaan vielä, mutta yhteenvedoista selviää, että koulumme kulutuksessa on tapahtunut muutoksia. Erityisesti sähkön ja veden säästämisessä olemme onnistuneet. Lopullista säästösummaa ja kevään 2016 tuloksia saadaan lähiaikoina!


Teksti: Pihla